Huisstijltraject

Elk huisstijltraject is weer anders. The Housestyle Company heeft op basis van ervaring een projectmodel ontwikkeld dat als basis gebruikt kan worden bij elk huisstijltraject. Elk huisstijltraject, hoe verschillend ook, heeft te maken met de vier elementen uit het projectmodel:

Strategische inbedding
Bij het bepalen van de juiste strategie wordt vooral gekeken naar het imago. Onderdelen van deze stap kunnen bijvoorbeeld een concurrentie-analyse of een imago-onderzoek zijn. Ook een kosten-batenanalyse kan tot deze stap behoren.

Huisstijlbepaling
De afstemming met de organisatie over het ontwerp domineert de tweede stap. Niet alleen zal een voorstel voor logo worden gemaakt, ook de andere onderdelen van de huisstijl, zoals het tweede huisstijlelement, het kleurgebruik en het lettertype zullen worden gekozen. De randvoorwaarden van de huisstijl worden in kaart gebracht en met leveranciers van huisstijldragers wordt overlegd.

Implementatie
Als vastgesteld is hoe de huisstijl er precies uit moet zien worden de verschillende huisstijldragers daadwerkelijk omgebouwd. Bij een gemiddelde organisatie gaat het om ongeveer 20 uitingen, zoals brochures, de internetsite, de gevel, het wagenpark en het briefpapier.

Huisstijlbewaking
Voor de continu´teit van een huisstijl is het belangrijk de huisstijl te bewaken. Dit kan door ÚÚn functionaris gebeuren, maar er kunnen ook voorwaarden in de organisatie geschapen worden. Een voorbeeld daarvan is een huisstijlboek, waarin de regels en de belangrijke bestanden zijn opgenomen.

Wilt u hier meer over de theorie achter huisstijlen klik dan hier.

> Over huisstijlen > Huisstijltraject

Powered by CMSimple