Kritische succesfactoren

Een goede huisstijlmanager alleen is niet voldoende voor een succesvolle invoering van een nieuwe huisstijl. Andere kritische succesfactoren zijn:
 1. Betrokken directie
  Een huisstijltraject verloopt sneller als de directie de nieuwe huisstijl actief steunt en een draagvlak binnen de organisatie creŽert.
 2. Beschikbaar budget
  Voor het succesvol invoeren van een nieuwe huisstijl dient voldoende budget vrij gemaakt te worden.
 3. Commitment personeel
  Het personeel zal op allerlei manieren met de nieuwe huisstijl te maken krijgen. Het betrekken van het personeel in het huisstijltraject is dan ook cruciaal.
 4. Procedures
  Een goede huisstijl kan niet zonder heldere afspraken. Het duidelijk communiceren van de huisstijlregels en het bewaken van de huisstijl zijn hiervan twee voorbeelden.
 5. Huisstijlmiddelen
  De nieuwe huisstijl moet toegankelijk zijn. Zo dienen templates in Word voor iedereen snel beschikbaar te zijn en dient het nieuwe logo op het netwerk te staan.

> Over huisstijlen > Kritische succesfactoren

Powered by CMSimple