Waarom is een goede huisstijl belangrijk?

In een tijd dat kwaliteitsverschillen tussen producten en diensten vervagen, vormt het imago van een organisatie de kritische succesfactor. De imago's van merken en organisaties, worden steeds meer het speelveld waar de klant haar keuze maakt.

Een belangrijk instrument bij de imagovorming vormt de huisstijl. Huisstijlen zijn het ideale instrument om het imago van een organisatie te verbeteren. Geen communicatie-instrument komt zo vaak in de uitingen van de organisatie terug als de huisstijl. Ook is huisstijl, in tegenstelling tot de meeste andere imago vormende factoren, relatief makkelijk te be´nvloeden. Kortom hŔt instrument om professioneel en zorgvuldig mee om te gaan.


> Over huisstijlen > Waarom is een goede huisstijl belangrijk?

Powered by CMSimple